fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu wwww.purasystem.pl.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.purasystem.pl. oraz usług związanych z przedmiotem działalności administratora danych osobowych określonego w pkt. 2.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

XDISC S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 82

3. Wewnętrzne procedury i zalecenia, mające na celu zapobieganie udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym, są stale kontrolowane pod względem ich wykonania oraz zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi, takimi jak ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wszelkiego rodzaju akty wykonawcze i akty prawa wspólnotowego.

4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażanej przez niego zgody oraz w przypadkach, w których Administrator jest do tego upoważniony na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez formularze, w których użytkownik zamieszcza dane dobrowolnie oraz poprzez gromadzenie plików cookies.

6. Serwis zbiera informacje podane w sposób dobrowolny przez użytkownika.

7. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

8. Przetwarzanie i zbieranie danych podanych w formularzu ma dokonywane jest w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

9. Osoba fizyczna, która umieściła swoje dane w formularzu ma prawo do wglądu do tych danych, modyfikacji tych danych i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.  Linki do innych stron internetowych pojawiające się w serwisie nie są zależne od serwisu eastinwertery.pl. i nie są przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, zachęcamy do kontaktu. Dane do kontaktu umieszczone są w zakładce Kontakt.